Danh mục sản phẩm
Liên hệ

 Chứng nhận Nhà Cung Cấp chất lượng 2012

                                                       
   
          CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG BẰNG
Điện thoại: (08).6260 4120 - (08). 6260 4131
Fax  : (08). 625 39039
Email: kimthoa@congbang.com.vn
Website: www.congbang.com.vn
Mobile: 0935.68.75.77
Địa chỉ: 213-215 Phạm Đăng Giản, PHHH, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh